ד”ר נאוה סביליה שדה
חוקרת אמנות, אוצרת, מרצה

אריגים שזורים באשליות: היבטים מגדריים והנשגב בדימויי ניצחון נשיים באתונה הקלאסית

נאוה סביליה שדה, “אריגים שזורים באשליות: היבטים מגדריים והנשגב בדימויי ניצחון נשיים באתונה הקלאסית”, היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים,  כתב העת של בצלאל,  גליון 10, 2008.

Nike unbinding her sandal, relief from Athena Nike parapet, ca. 420-400, marble, ht. 101 m, in Athens

תקציר: ניצחונות צבאיים שהושגו על ידי גברים באתונה של המאה החמישית לפנה”ס זכו ליצוג נשי בדימוייה האמנותיים של ניקה, אלת הניצחון. הנחת היסוד של מחקר זה הינה, שדימויים אלו עיגנו מספר רמות של משמעויות מטאפוריות. מחד, קשורים הם להיבטים החברתיים, בעודם משקפים את התפיסות המגדריות האופייניות לעולם הקלאסי תוך שימוש במין הנשי בכדי לרומם את הגברי; מאידך משקפים הם היבטים רוחניים ואת תפיסות ה’יפה’ והנשגב, הנטועים עמוק במחשבה הפילוסופית הקלאסית. מחקר זה יעסוק בסימבוליזם העולה מן הדימויים באמצעות בחינת ההיבטים המגדריים והרוחניים שלהם, תוך שימוש בניתוח אמנותי והסתמכות על מקורות ספרותיים עתיקים.

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן